Ochrana osobních údajů podle GDPR

Ahoj Žroutci.

Ještě než se začtete do podmínek, mám tu pro Tebe pár neformálních řádků. Baví nás s Tomem dobré jídlo, cestování, focení, slušné chování a rádi se smějeme. Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme ani neprodáváme a ve všech emailech, které posíláme, dáváme možnost odběr kdykoli ukončit. Také nám chodí hromady nevyžádané pošty a nesnášíme to. A když není možnost se z ní odhlásit, házíme jí do spamu.

Pokud máte pocit, že uchováváme vaše osobní údaje, například email, a vy si to nepřejete, napište mi na paja@blogkuchtime.cz a odstraním je. Dělali jsme to tak vždycky a ani GDPR na tom nic nemění. A teď už ty oficiální odstavce.

Věnujte prosím také pozornost podmínkám užití webu a informacím o cookies.

Vaše Pája


Základní ustanovení aneb kdo je správce a co osobní údaj?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel tohoto webu – Víc než kuchařka, s.r.o. se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha. IČO: 09407481. Zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335905. (dále jen: „Správce“).

Kontaktní email správce je tom@blogkuchtime.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaká data sbíráme?

Email – pokud se chcete přihlásit k odběru nových receptů emailem, bez emailu to nezvládneme 🙂 V případě komentářů na webu bude váš email použit pouze na upozornění na případnou odpověď na váš komentář.
Jméno/přezdívka (popř. jméno a příjmení, my vaše příjmení znát nepotřebujeme) – vyplňujete při registraci do Člubu nebo při vkládání komentáře pod příspěvky na webu.
IP adresa – tu my osobně nepotřebujeme, ale potřebuje jí náš web za účelem prevence před kyberútoky na server Správce.
Další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Souhlas – v případě, že projevíte zájem o odběr nových receptů emaily, případně zveřejníte na webu komentář, dáváte nám tím souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněný zájem – analýza návštěvnosti, logování IP adres na serveru kvůli detekci podvodů a chyb serveru.

Plnění smluvního vztahu – na základě smlouvy s námi máte nárok na objednané zboží. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu). Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání údajů, odvolání souhlasu

Vaše osobní údaje a údaje o využití webů Receptypanicuby.cz a Vicnezkucharka.cz uchováváme po nezbytně dlouhou dobu, abychom mohli zajistit vše, co je uvedené v tomto prohlášení. Dodržujeme přitom zákonné lhůty, které vyplývají z GDPR nařízení a z dalších zákonných norem přijatých Českou republikou.

Odběr emailů můžete jednoduše kdykoli zrušit kliknutím na odkaz na konci každého emailu nebo nám můžete napsat a odhlásíme vás my.

Nakládání s osobními údaji a přistup k nim

Zkráceně a lidsky: Reálný přistup k údajům mám já a Tom. Další níže zmíněné služby by bez přístupu nemohly fungovat – například emaily s recepty rozesíláme za pomoci služby Amazon SES. Odeslat email bez znalosti emailové adresy příjemce není možné :-). Nebo když vložíte komentář na náš web, web je nahraný na serveru firmy Savana.cz a i komentář se uloží právě na tomto serveru…

Nezkráceně a oficiálně: Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Přístup k osobním údajům probíhá šifrovaně pomocí SSL certifikátu a zabezpečeného protokolu https, přihlášení do systémů je zabezpečeno silnými hesly.

Údaje zpracovává Správce s využitím dalších zpracovatelů (naši smluvní subdodavetelé) – poskytovatelé mailingových služeb (Ecomail a Amazon SES), úložiště dat a souborů (náš poskytovatel hostingu Savana.cz a Cloudflare), analytických nástrojů (Google Analytics, Addthis) a reklamní systémy (Sklik – Seznam). Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. Veškeré údaje jsou uchovávány výhradně v elektronické podobě především na serverech a počítačích umístěných v České republice. Některé služby, které využíváme, mohou mít data umístěná na serverech v rámci EU a mimo EU.

Nakládání se soubory Cookies

Je pro nás důležité, abychom věděli, které recepty nebo články vás zajímají hodně, které méně a které třeba vůbec ne. Pomáhá nám to tvořit další obsah, který vás bude bavit (a následně také chutnat) a poskytovat další funkce našeho webu.

Proto prostřednictvím tzv. cookies (drobných kousků počítačových kódů umístěných ve Vašem prohlížeči) shromažďujeme údaje o tom, které stránky jste navštívili, z jakého zařízení, kdy a kolik času jste na nich strávili, případně díky nim lépe můžeme zacílit reklamu a podobné. Více informací o cookies najdete zde.

Použití dat

V současnosti i v budoucnu můžeme vaše osobní údaje využít k následujícím aktivitám a činnostem:

  • Analýza stávajícího obsahu webu a příprava nového
  • Monitorování aktivity návštěvníků na webu
  • Upozornění na nové recepty a další novinky v našem obsahu
  • Umožnění správné funkce interaktivních nástrojů
  • Identifikace, prevence a odstranění technických problémů
  • Upozornění na novinky, slevy, nabídky, události, akce, které souvisí se značkou Recepty Paní Čuby (nebo také Kuchti.me) a s naší vydavatelskou činností

Vaše práva

Dle GDPR máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování osobních údajů tak, aby byla zejména naplněna zásada transparentnosti zpracování.

Kdykoli nás můžete požádat, abychom:

  • vám poskytli informace, které údaje o vás máme uložené (dle čl. 15 GDPR)
  • aktualizovali vaše osobní údaje (dle čl. 16 GDPR)
  • vymazali osobní údaje, které o vás máme uložené (dle čl. 17 GDPR)
  • anulovali váš souhlas s tímto prohlášením

Prosím berte v úvahu, že ve všech zmíněných případech můžeme požadovat dostatečné ověření, že osobní údaje, u kterých požadujete změnu nebo vysvětlení, se týkají skutečně vaší osoby a nikoho jiného.

Zavazujeme se Vaší žádost vyřešit v co nejkratším možném termínu, nejdéle do zákonné lhůty 30 dní.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

Změny

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 12. 2021 a nahrazují předchozí verzi dokumentu.